O Archiwum

Aktualności

Wróć

Ruszamy !

2022-12-06

Dziś ruszmy! Cyfrowe Archiwum Lambdy Warszawa wreszcie powstało!  W chwili obecnej można zobaczyć ponad 3600 stron skanów, w tym wszystkie najstarsze polskie czasopisma LGBTQIA+ – „Biuletyny” wydawane przez Andrzeja Selerowicza w Wiedniu, w latach 1983-1987, „Filo” Ryszarda Kisiela z lat 1986-1990 (kolejne roczniki systematycznie będą dodawane), „Efebos” wydawany przez Warszawski Ruch Homoseksualny (1987-1988), pisma lokalnych grup Stowarzyszenia Grup Lambda (Poznań, Gdańsk, Wrocław, Olsztyn), roczniki „Inaczej” (w tej chwili z lat 1990-1994) i wiele innych.

Docelowo planujemy zamieścić ponad 30 000 stron skanów. To zadanie na wiele miesięcy – w każdym tygodniu będą się pojawiały nowe materiały.

Udostępnienie Cyfrowego Archiwum jest milowym krokiem dla badań nad historią polskiej społeczności osób nieheteronormatywnych – po raz pierwszy nasze zbiory będą dostępne w sposób wirtualny, a badacze i badaczki zyskują narzędzie do pogłębionej pracy naukowej.

Powstanie Cyfrowego Archiwum nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie Mecenasa Archiwum – polskiego oddziału Standard Chartered, który przekazał nam dotację na jego utworzenie, a także zapewnił wsparcie kompetencyjne podczas całego procesu digitalizacji. Tak przyjemna i efektywna współpraca była możliwa dzięki temu, że połączyły nas wspólne, dumnie wyznawane wartości. Standard Chartered na co dzień dba o atmosferę inkluzywności oraz wspiera różnorodność wśród swoich pracowników, tworząc m.in. grupę SC Pride Poland czy biorąc udział w Paradzie Równości. Teraz wsparcie okazane przez Standard Chartered, przyczyniło się do sukcesu jednego z najistotniejszych projektów dla społeczności queerowej, za co serdecznie dziękujemy i wyrażamy nadzieję na dalszą współpracę!

Serdecznie dziękujemy również Syd Breslauer, która (wraz z zespołem) niniejszą stronę stworzyła!

Troska o naszą przeszłość i pielęgnowanie nieheteronormatywnej historii Polski jest częścią budowania naszej tożsamości. Mamy swoją długą historię i na stronach Archiwum Lambdy Warszawa chcemy o niej opowiadać i ją pokazywać!