O Archiwum

Zasoby Archiwum

Archiwum Lambdy Warszawa jest najstarszym i największym polskim archiwum społeczności osób nieheteronormatywnych. W jego zbiorach znajduje się około 100.000 jednostek archiwalnych – wycinków prasowych, czasopism LGBT+, ulotek, plakatów, dokumentów, zdjęć, etc. z lat 1945-2024.

Archiwum zapoczątkowało swoje działanie w 1995 roku – w momencie, gdy warszawski oddział Stowarzyszenia Grup Lambda otrzymał swój pierwszy lokal. Po powołaniu Stowarzyszenia Lambda Warszawa jego skromne jeszcze wówczas zbiory trafiły do naszej organizacji. W ostatnich pięciu latach podjęliśmy intensywne prace nad porządkowaniem kolekcji – Archiwum uzyskało własne pomieszczenie w ramach naszej siedziby, rozpoczęliśmy segregowanie materiałów; zaczęliśmy także wydawać czasopismo “QueerStoria”. W listopadzie bieżącego roku wynajęliśmy od Miasta Stołecznego Warszawy lokal, w którym znajdzie się QueerMuzeum – jednostka nie tylko muzealna, ale również badawcza. Tam też – po zakończeniu remontu – trafi większość zbiorów Archiwum.

Powołanie Archiwum Cyfrowego jest kolejnym, niezwykle ważnym krokiem w kierunku profesjonalizacji naszych działań. Planujemy udostępnić około 30.000 stron skanów. Jest to bardzo mozolna i czasochłonna praca – szacujemy, że zajmie ona nam około dwóch lat.

Lubiąż, Dolny Śląsk, ok 1986 roku. Spotkanie Grupy Etap, najstarszej polskiej grupy gejowsko-lesbijskiej. W środku jej lider – Leszek Truchliński.

Zjazd założycielski Stowarzyszenia Grup Lambda, od lewej: Ryszard Kisiel, Andrzej Selerowicz i Grzegorz Okrent. Warszawa, Klub Sigma, 23.10.1989 r.

100 000
jednostek archiwalnych

W naszych zbiorach znajduje się ponad 100 000 jednostek archiwalnych. Jesteśmy z tego niezmiernie dumni i dumne!

Do tej pory trafiły do nas – między innymi:

  • archiwalia wrocławskiej grupy “Etap” – pierwszej polskiej grupy LGBTQIA
  • archiwalia Andrzeja Selerowicza – wydawcy “Biuletynu” – pierwszego polskiego czasopisma gejowsko-lesbijskiego
  • większość zbiorów Ryszarda Kisiela, gdańskiego działacza i wydawcy pisma “Filo”
  • archiwalia Jana Snarskiego z Wrocławia
  • archiwum Wolfganga Joehlinga z Warszawy
  • archiwum Stowarzyszenia Grup Lambda
  • archiwalia Inicjatywy Gdańskiej
  • archiwalia pierwszej litewskiej organizacji lesbijskiej “Sappho”
  • archiwalia dawnych czasopism (Filo, Inaczej)

i wiele innych!

Walentynki 1993. Plac Zamkowy w Warszawie – pierwsza publiczna manifestacja gejów i lesbijek w Polsce. Karta z albumów Wolfganga Joehlinga.

Roma Cieśla – działaczka lesbijska i feministyczna, liderka krakowskiej Lambdy Lesbian, w swoim mieszkaniu w Krakowie, rok 1995.

W chwili obecnej (kwiecień 2023) na stronie Archiwum Cyfrowego zamieszczonych jest ponad 6600 stron skanów. Są to głównie skany czasopism z lat 1983-1995.

Praktycznie codziennie będziemy udostępniać nowe materiały. Szukając materiałów sugerujemy opcję wyszukiwarki lub wejścia w zakładkę “Kolekcje”

Powstanie Cyfrowego Archiwum nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie Mecenasa Archiwum – polskiego oddziału Standard Chartered, który przekazał nam dotację na jego utworzenie, a także zapewnił wsparcie kompetencyjne podczas całego procesu digitalizacji. Wsparcie okazane przez Standard Chartered, przyczyniło się do sukcesu jednego z najistotniejszych projektów dla społeczności queerowej, za co serdecznie dziękujemy i wyrażamy nadzieję na dalszą współpracę!

Zdajemy sobie sprawę, iż jeszcze wiele rzeczy wymaga na naszej stronie uzupełnienia. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość!