Archiwalia wrocławskie

Kolekcja składa się z druków ulotnych i czasopism wydawanych we Wrocławiu w latach 1990 – 1997 (“Wiadomości Wrocławskie”, “Informacyjny Biuletyn”, “Tęcza”, “Magazyn Gejowski” i “Gay Forum”).