Filo / Facet

Kolekcja składa się z kompletu numerów magazynu Filo (Facet) – od wydawanych od 1986 roku w podziemiu biuletynów (numery 1 – 20, lata 1986 – 1990, redagowane przez Ryszarda Ksiela) po ostatnie numery z 2001 roku.

Filo – obok Biuletynu, wydawanego przez Andrzeja Selerowicza – było najstarszym polskim czasopismem LGBTQIA+.