Miejsca spotkań

Kolekcja składa się z druków ulotnych wydawanych przez kluby, dyskoteki, knajpy i inne miejsca spotkań społeczności osób nieheteronormatywnych.

Prezentujemy materiały z terenu całego kraju, od roku 1990 do dnia dzisiejszego.