Warszawski Ruch Homoseksualny

Kolekcja składa się z druków ulotnych Warszawskiego Ruchu Homoseksualnego z lat 1987-1988.